RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju zazidalnega načrta Smrečnikovo /ZN4 1. faza, ZN5/


Občina: MEŽICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (56/2007)
Datum sprejema: 2007-06-04 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 27.06.2007 Datum konca veljavnosti: 26.07.2014
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Mežica 26.07.2014
Občina: MEŽICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora - Državna podlaga

 Navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč - Državna podlaga

 Statut Občine Mežica - Občinska podlaga
Občina: MEŽICA

28.04.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si