RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Laško


Občina: LAŠKO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (99/2007)
Datum sprejema: 10.10.2007 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 14.11.2007
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe Statuta Občine Laško 11.06.2011
Občina: LAŠKO
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško 20.03.2010
Občina: LAŠKO
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško 29.07.2015
Občina: LAŠKO
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško 27.10.2018
Občina: LAŠKO
 Spremembe Statuta Občine Laško 12.10.2019
Občina: LAŠKO
 Sprememba Statuta Občine Laško 31.10.2020
Občina: LAŠKO

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo) 05.07.2006
Občina: LAŠKO
 Statut Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 23.10.2015
Občina: LAŠKO

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008 04.01.2008
Občina: LAŠKO
 Sklep o določitvi cene programov Javnega zavoda Vrtec Laško 05.01.2008
Občina: LAŠKO
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Laško 23.01.2008
Občina: LAŠKO
 Odlok o spremembah Odloka o javnem glasilu Občine Laško 09.01.2008
Občina: LAŠKO
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi sakralnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško 09.01.2008
Občina: LAŠKO
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško 23.01.2008
Občina: LAŠKO
 Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2008 28.02.2008
Občina: LAŠKO
 Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2009 28.02.2008
Občina: LAŠKO
 Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško 28.02.2008
Občina: LAŠKO
 Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško 28.02.2008
Občina: LAŠKO
1  2  ... 27  28 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Laško
Občina: LAŠKO
Datum objave: 31.01.2000
Datum sprejema: 1999-12-22 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

15.02.2000

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si