RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Luče


Občina: LUČE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (103/2007)
Datum sprejema: 2007-07-12 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.11.2007
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Luče 03.05.2011
Občina: LUČE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Luče 09.12.2017
Občina: LUČE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Luče (uradno prečiščeno besedilo) 11.05.2011
Občina: LUČE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2008 25.12.2007
Občina: LUČE
 Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008 v Občini Luče 29.12.2007
Občina: LUČE
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2007 04.04.2008
Občina: LUČE
 Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2008 05.04.2008
Občina: LUČE
 Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za programsko obdobje 2007–2013 16.04.2008
Občina: LUČE
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arniča Luče 01.01.2009
Občina: LUČE
 Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2009 01.01.2009
Občina: LUČE
 Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009 v Občini Luče 01.01.2009
Občina: LUČE
 Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah 10.01.2009
Občina: LUČE
 Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Luče in o izvajanju gospodarskih javnih služb 10.01.2009
Občina: LUČE
1  2  3  4  5  6  7 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si