RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ravne na Koroškem


Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (39/1999)
Datum sprejema: 1999-03-22 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 09.06.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe statuta Občine Ravne na Koroškem 24.07.2001
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Sprememba statuta Občine Ravne na Koroškem 05.07.2003
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Spremembe Statuta Občine Ravne na Koroškem 31.03.2007
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ravne na Koroškem 01.05.2010
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za prve volitve v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti v Občini Ravne na Koroškem 19.08.1999
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Mežiške doline 20.08.1999
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Ravne na Koroškem 20.08.1999
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Odlok o grbu in zastavi Občine Ravne na Koroškem 19.11.1999
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Odlok o priznanjih in nagradi Občine Ravne na Koroškem 04.12.1999
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem 19.11.1999
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Odlok o ustanovitvi Športnega zavoda Ravne na Koroškem 31.01.2000
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2000 25.03.2000
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 1999 15.04.2000
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem 07.04.2000
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
1  2  ... 33  34 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Ravne-Prevalje
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
Datum objave: 26.07.1995
Datum sprejema: 04.05.1995
Organ sprejema: Občinski svet

03.08.1995
 Statut Občine Ravne-Prevalje
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
Datum objave: 26.07.1995
Datum sprejema: 04.05.1995
Organ sprejema: Občinski svet

03.08.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si