RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Cerkno


Občina: CERKNO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (112/2007)
Datum sprejema: 29.11.2007 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 22.12.2007 Datum konca veljavnosti: 28.11.2020
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerkno 09.10.2015
Občina: CERKNO
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerkno 25.12.2014
Občina: CERKNO

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno 19.03.2008
Občina: CERKNO
 Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2007 29.04.2008
Občina: CERKNO
 Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2008 29.03.2008
Občina: CERKNO
 Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno 29.03.2008
Občina: CERKNO
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija 13.05.2008
Občina: CERKNO
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »P7 – Prod« 31.05.2008
Občina: CERKNO
 Odlok o spremembah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno 14.06.2008
Občina: CERKNO
 Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka 21.06.2008
Občina: CERKNO
 Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Cerkno 07.06.2008
Občina: CERKNO
 Sklep o potrditvi mandata članice Občinskega sveta Občine Cerkno 07.06.2008
Občina: CERKNO
1  2  ... 22  23 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Cerkno
Občina: CERKNO
Datum objave: 18.08.1995
Datum sprejema: 1995-05-31 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

02.09.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si