RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Osilnica - dokument


Občina: OSILNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (3/2008)
Datum sprejema: 2007-12-07 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 26.01.2008
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Popravek tiskane izdaje Uradnega lista RS 26.01.2008
Občina: OSILNICA
 Sklep o spremembah Statuta Občine Osilnica
Občina: OSILNICA
 Dopolnitev Statuta Občine Osilnica 28.07.2018
Občina: OSILNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Osilnica 23.12.2017
Občina: OSILNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2008 26.03.2008
Občina: OSILNICA
 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov in povračilu stroškov 26.03.2008
Občina: OSILNICA
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Osilnica 07.06.2008
Občina: OSILNICA
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2007 03.06.2008
Občina: OSILNICA
 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Osilnica 19.07.2008
Občina: OSILNICA
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2008 20.11.2008
Občina: OSILNICA
 Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2009 20.12.2008
Občina: OSILNICA
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2009 31.12.2008
Občina: OSILNICA
 Odlok o komunalnem prispevku v Občini Osilnica 21.03.2009
Občina: OSILNICA
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2008 04.04.2009
Občina: OSILNICA
1  2  ... 14  15 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Osilnica
Občina: OSILNICA
Datum objave: 11.05.1995
Datum sprejema: 1995-04-13 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

26.05.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si