RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev dela zazidalnega načrta industrijsko-obrtne cone Prihova-Nazarje (št. proj. 178/99, april 1999)


Občina: NAZARJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (41/1999)
Datum sprejema: 20.05.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 01.06.1999
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - Državna podlaga

 Statut občine Nazarje - Občinska podlaga
Občina: NAZARJE

15.05.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si