RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Ajdovščina


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (27/2008)
Datum sprejema: 2008.03.06 Organ sprejema: Občinski svet
Datum konca uporabe: 01.01.2018
Datum začetka veljavnosti: 02.04.2008 Datum konca veljavnosti: 21.12.2017
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.5 Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Ajdovščina 21.12.2017
Občina: AJDOVŠČINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

24.04.1996
 Statut Občine Ajdovščina (7/99) - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

19.08.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si