RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Dobrepolje


Občina: DOBREPOLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (28/2008)
Datum sprejema: 2008-03-11 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.03.2008
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrepolje 08.04.2017
Občina: DOBREPOLJE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrepolje 07.12.2019
Občina: DOBREPOLJE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Dobrepolje (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)
Občina: DOBREPOLJE
 Statut Občine Dobrepolje (uradno prečiščeno besedilo) (UPB2) 31.07.2020
Občina: DOBREPOLJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrepolje 04.04.2008
Občina: DOBREPOLJE
 Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem priprave Lokacijskega načrta za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovne šole Dobrepolje/ 3 14.06.2008
Občina: DOBREPOLJE
 Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja 14.06.2008
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Grosuplje 02.07.2008
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje 26.07.2008
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje 07.08.2008
Občina: DOBREPOLJE
 Ugotovitveni sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje 15.08.2008
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2008 04.11.2008
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobrepolje 23.12.2008
Občina: DOBREPOLJE
1  2  ... 14  15 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Dobrepolje
Občina: DOBREPOLJE
Datum objave: 18.05.1999
Datum sprejema: 1999-04-21 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

18.05.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si