RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Gornja Radgona


Občina: GORNJA RADGONA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (44/1999)
Datum sprejema: 27.05.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.06.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gornja Radgona 30.11.2000
Občina: GORNJA RADGONA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gornja Radgona 21.06.2003
Občina: GORNJA RADGONA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o financiranju občin - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka za območje Občine Gornja Radgona 11.11.1999
Občina: GORNJA RADGONA
 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 1999 30.12.1999
Občina: GORNJA RADGONA
 Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona 09.10.1999
Občina: GORNJA RADGONA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986-1990 za območje Občine Gornja Radgona 16.10.1999
Občina: GORNJA RADGONA
 Odlok o spremembah odloka o javni službi pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona 08.10.1999
Občina: GORNJA RADGONA
 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 1999 27.11.1999
Občina: GORNJA RADGONA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o novelaciji zazidalnega načrta "Industrijska cona Gornja Radgona" 20.11.1999
Občina: GORNJA RADGONA
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona 20.11.1999
Občina: GORNJA RADGONA
 Pravilnik o spremembah in doplnitvah pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa v Občini Gornja Radgona 12.11.1999
Občina: GORNJA RADGONA
 Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2000 24.12.1999
Občina: GORNJA RADGONA
1  2  ... 12  13 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut občine Gornja Radgona
Občina: GORNJA RADGONA
Datum objave: 20.10.1995
Datum sprejema: 1995-09-28 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

04.11.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si