RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Velika Polana


Občina: VELIKA POLANA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (44/1999)
Datum sprejema: 1999-05-12 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.06.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Velika Polana 18.06.2003
Občina: VELIKA POLANA
 Uskladitev Statuta Občine Velika Polana 12.11.2013
Občina: VELIKA POLANA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Črenšovci po stanju 31. 12. 1998 med Občino Črenšovci in Občino Velika Polana 11.05.2000
Občina: VELIKA POLANA
 Sklep o začetku postopka za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Velika Polana 06.07.2000
Občina: VELIKA POLANA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava 07.04.2001
Občina: VELIKA POLANA
 Tehnični pravilnik o javnem vodovodu 22.07.2003
Občina: VELIKA POLANA
 Sklep o dopolnitvi sklepa o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Črenšovci po stanju 31. 12. 1998 med Občino Črenšovci in Občino Velika Polana 23.03.2005
Občina: VELIKA POLANA
 Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Velika Polana 16.11.2005
Občina: VELIKA POLANA
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Velika Polana 14.11.2006
Občina: VELIKA POLANA
 Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2007 07.04.2007
Občina: VELIKA POLANA
 Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na področju Občine Velika Polana 26.04.2007
Občina: VELIKA POLANA
 Sklep o pomoči za novorojence 19.04.2007
Občina: VELIKA POLANA
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si