RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Velika Polana - dokument


Občina: VELIKA POLANA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (44/1999)
Datum sprejema: 12.05.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.06.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Uskladitev Statuta Občine Velika Polana - dokument 12.11.2013
Občina: VELIKA POLANA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Velika Polana - dokument 18.06.2003
Občina: VELIKA POLANA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 – kmetijsko gospodarska cona - dokument 07.04.2018
Občina: VELIKA POLANA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Velika Polana - dokument 28.12.2017
Občina: VELIKA POLANA
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2017 - dokument 21.12.2017
Občina: VELIKA POLANA
 Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2018 - dokument 24.06.2017
Občina: VELIKA POLANA
 Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2018 - dokument 24.06.2017
Občina: VELIKA POLANA
 Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2018 - dokument 24.06.2017
Občina: VELIKA POLANA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka občinskega prostorskega načrta Občine Velika Polana - dokument 24.06.2017
Občina: VELIKA POLANA
 Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Copekov mlin s širšo okolico - dokument 17.06.2017
Občina: VELIKA POLANA
 Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora MP 10 – Copekov mlin - dokument 07.06.2017
Občina: VELIKA POLANA
 Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velika Polana - dokument 06.06.2017
Občina: VELIKA POLANA
1  2  ... 14  15 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si