RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Žetale


Občina: ŽETALE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (45/2008)
Datum sprejema: 14.04.2008 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 24.05.2008
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.1 Varstvo okolja: V.1.1 Varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, svetlobnim in ionizirajočim sevanjem ter ostalimi imisijami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gasilstvu - Državna podlaga

 Zakon o varstvu pred požarom - Državna podlaga

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Državna podlaga

 Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja - Državna podlaga

 Statut Občine Žetale - Občinska podlaga
Občina: ŽETALE

25.04.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si