RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Vitanje


Občina: VITANJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (49/1999)
Datum sprejema: 1999-03-12 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 08.07.1999 Datum konca veljavnosti: 21.11.2006
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vitanje 21.12.2002
Občina: VITANJE
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vitanje 23.06.2001
Občina: VITANJE
 Statut Občine Vitanje 21.11.2006
Občina: VITANJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o financiranju občin - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Vitanje 20.08.1999
Občina: VITANJE
 Sklep o javni razgrnitvi prostorsko ureditvenih pogojev za staro trško jedro Vitanje 27.08.1999
Občina: VITANJE
 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 1999 19.11.1999
Občina: VITANJE
 Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje 18.11.1999
Občina: VITANJE
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za staro jedro Vitanja - za ureditveno območje UN 3 26.11.1999
Občina: VITANJE
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ZN soseske Pod Kompošem - Vitanje 26.11.1999
Občina: VITANJE
 Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 26.11.1999
Občina: VITANJE
 Sprememba pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov 03.12.1999
Občina: VITANJE
 Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 18.12.1999
Občina: VITANJE
 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 1999 01.01.2000
Občina: VITANJE
1  2  ... 13  14 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Vitanje
Občina: VITANJE
Datum objave: 07.04.1995
Datum sprejema: 1995-02-23 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

22.04.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si