RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Jesenice


Občina: JESENICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (2/2001)
Datum sprejema: 2000-12-21 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 27.01.2001 Datum konca veljavnosti: 18.01.2006
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statut Občine Jesenice 18.01.2006
Občina: JESENICE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Jesenice 15.03.2001
Občina: JESENICE
 Sklep o podelitvi Naziva častnega občana Občine Jesenice Jaku Čopu 03.03.2001
Občina: JESENICE
 Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 2001 10.03.2001
Občina: JESENICE
 Tarifni pravilnik za dobavo in prodajo plina iz plinovodnega omrežja v Občini Jesenice 24.05.2001
Občina: JESENICE
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za šport Jesenice" 02.06.2001
Občina: JESENICE
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za mesto Jesenice in osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice 18.05.2001
Občina: JESENICE
 Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka programske zasnove za ZN Republika (J1/S3/2), b) osnutka programske zasnove za UN Republika (J1/S3/3), c) osnutka programske zasnove za ZN Ob Savi (J2/M2), d) osnutka programske zasnove za UN Črna vas (J4/P1), e) osnutka programske zasnove za ZN Poslovna cona Jesenice (J2/M1), f) osnutka programske zasnove za ZN Za štreko - Straža (J2/S12/3) 18.05.2001
Občina: JESENICE
 Odlok o grbu in zastavi Občine Jesenice 21.07.2001
Občina: JESENICE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice 07.07.2001
Občina: JESENICE
 Odlok o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1) 04.08.2001
Občina: JESENICE
1  2  ... 15  16 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Jesenice
Občina: JESENICE
Datum objave: 10.06.1995
Datum sprejema: 1995-05-26 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

01.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si