RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Tarifni sistem za prodajo zemeljskega plina


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradno glasilo občin Ajdovščine, Nova Gorica in Tolmin (5/1999)
Datum sprejema: 22.6.1999 Organ sprejema: Nerazporejeno
Datum začetka veljavnosti: 15.07.1999 Datum konca veljavnosti: 02.05.2007
Razdelki: IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.2 Kultura in umetnost: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost:
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.2 Energetika

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem 02.05.2007
Občina: AJDOVŠČINA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si