RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradno glasilo občin Ajdovščine, Nova Gorica in Tolmin (5/1996)
Datum sprejema: 1996.03.21 Organ sprejema: Nerazporejeno
Datum začetka veljavnosti: 24.04.1996 Datum konca veljavnosti: 13.05.2017
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina 08.01.1998
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina 15.11.2011
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina 20.07.2013
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina 13.05.2017
Občina: AJDOVŠČINA

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o povišanju cen odvoza in deponiranja odpadkov 07.12.2001
Občina: AJDOVŠČINA
 Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 27.08.2003
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Ajdovščina 02.04.2008
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Ajdovščina 14.10.2017
Občina: AJDOVŠČINA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si