RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Dornava


Občina: DORNAVA
Publikacija: Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj (Gorišnica, Kidričevo, Majšperk, Videm, Dornava) (15/1995)
Datum sprejema: 1995-04-20 00:00:00 Organ sprejema: Nerazporejeno
Datum začetka veljavnosti: 30.06.1995 Datum konca veljavnosti: 01.07.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statut Občine Dornava 01.07.1999
Občina: DORNAVA

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 1999 24.07.1999
Občina: DORNAVA
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 1998 23.04.1999
Občina: DORNAVA
 Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Dornava v letu 1999 23.04.1999
Občina: DORNAVA
 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Dornava 23.04.1999
Občina: DORNAVA
 Odlok o občinskih cestah 01.07.1999
Občina: DORNAVA
 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno--izobraževalnega zavoda Dornava 01.02.1998
Občina: DORNAVA
 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dornava za leto 1997 14.02.1998
Občina: DORNAVA
 Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Dornava v letu 1998 14.02.1998
Občina: DORNAVA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dornava 25.07.1998
Občina: DORNAVA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu zazidalnega načrta Dornava–dom 20.06.1998
Občina: DORNAVA
1  2  3  4 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si