RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut občine Duplek - dokument


Občina: DUPLEK
Publikacija: Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije (8/1999)
Datum sprejema: 1999-03-22 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.04.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Duplek 01.03.2001
Občina: DUPLEK
 Statut o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Duplek 19.10.2002
Občina: DUPLEK

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Duplek 30.04.1999
Občina: DUPLEK
 Odlok o proračunu občine Duplek za leto 1999 22.04.1999
Občina: DUPLEK
 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev in članov delovnih teles in organov Občinskega sveta 21.07.1999
Občina: DUPLEK
 Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na javno vodovodno omrežje občine Duplek 20.10.1999
Občina: DUPLEK
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Duplek za leto 1999 30.11.1999
Občina: DUPLEK
 Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb za leto 2000 01.12.1999
Občina: DUPLEK
 Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje in dnevnega stroška živil za predšolsko vzgojo v Občini Duplek 01.06.2000
Občina: DUPLEK
 Odlok o občinskih cestah 22.02.2000
Občina: DUPLEK
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Duplek 07.02.2000
Občina: DUPLEK
 Odlok o proračunu Občine Duplek za leto 2000 07.02.2000
Občina: DUPLEK
1  2  3 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut občine Duplek
Občina: DUPLEK
Datum objave: 02.06.1995
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

17.06.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si