RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut občine Nazarje


Občina: NAZARJE
Publikacija: Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin (3/1999)
Datum sprejema: 1999-03-30 00:00:00 Organ sprejema: Nerazporejeno
Datum začetka veljavnosti: 15.05.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Nazarje 29.03.2003
Občina: NAZARJE

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi muzeja gozdarstva in lesarstva - Muzej Vrbovec 25.03.2000
Občina: NAZARJE
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev dela zazidalnega načrta industrijsko-obrtne cone Prihova-Nazarje (št. proj. 178/99, april 1999) 01.06.1999
Občina: NAZARJE
 Odlok o proračunu Občine Nazarje za leto 2003 25.02.2003
Občina: NAZARJE
 Odlok o proračunu Občine Nazarje za leto 2004 25.02.2003
Občina: NAZARJE
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Nazarje 29.03.2003
Občina: NAZARJE
 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje 07.10.2017
Občina: NAZARJE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si