RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ajdovščina (7/99)


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradno glasilo občin Ajdovščine, Nova Gorica in Tolmin (7/1999)
Datum sprejema: 15.07.1999 Organ sprejema: Nerazporejeno
Datum začetka veljavnosti: 19.08.1999 Datum konca veljavnosti: 26.06.2012
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe statuta Občine Ajdovščina 26.01.2002
Občina: AJDOVŠČINA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina 02.11.2009
Občina: AJDOVŠČINA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina 07.05.2005
Občina: AJDOVŠČINA
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina 15.05.2015
Občina: AJDOVŠČINA
 Statut Občine Ajdovščina 26.06.2012
Občina: AJDOVŠČINA

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina 18.02.2000
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah odloka o priznanjih Občine Ajdovščina 11.02.2000
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o ugotovitvi predčasnega prenehanja mandata župana 28.01.2000
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o ukinitvi javnega dobra 18.02.2000
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o ukinitvi javnega dobra 18.02.2000
Občina: AJDOVŠČINA
 Razpis nadomestnih volitev župana Občine Ajdovščina 03.02.2000
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o sestavi občinske volilne komisije 30.09.1999
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o zazidalnem načrtu za območje "Ajdovščina - Pod obvoznico" 05.11.1999
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o ukinitvi javnega dobra 05.11.1999
Občina: AJDOVŠČINA
 Poslovnik Občinskega sveta občine Ajdovščina 05.02.2000
Občina: AJDOVŠČINA
1  2  ... 35  36 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si