RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Bohinj


Občina: BOHINJ
Publikacija: Uradni vestnik Gorenjske (5/1995)
Organ sprejema: Nerazporejeno
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi in dopolnitvi statuta Občine Bohinj 09.12.1995
Občina: BOHINJ

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Bohinj - prečiščeno besedilo 04.10.1997
Občina: BOHINJ

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 1996 07.12.1996
Občina: BOHINJ
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-1990 za območje nove... 22.11.1996
Občina: BOHINJ
 Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 01.02.1997
Občina: BOHINJ
 Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1997 11.01.1997
Občina: BOHINJ
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 01.02.1997
Občina: BOHINJ
 Odlok o povečanju davka od premoženja v Občini Bohinj 22.02.1997
Občina: BOHINJ
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o imenovnju novega naselja Log 07.03.1997
Občina: BOHINJ
 Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 1997 22.03.1997
Občina: BOHINJ
 Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bohinj za leto 1997 05.04.1997
Občina: BOHINJ
 Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 1997 22.03.1997
Občina: BOHINJ
1  2  3  4  5 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si