RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkno


Občina: CERKNO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (45/2009)
Datum sprejema: 4.6.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.06.2009
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o javnih cestah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Statut Občine Cerkno - Občinska podlaga
Občina: CERKNO

22.12.2007

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Cerkno za območje kompleksa OŠ Cerkno 24.07.2009
Občina: CERKNO
 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerkno, Idrija in Žiri 30.01.2016
Občina: CERKNO
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno 06.11.2016
Občina: CERKNO
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerkno 16.04.2017
Občina: CERKNO
 Sklep o potrditvi cene odvoza sveč iz pokopališč na območju Občine Cerkno 01.01.2022
Občina: CERKNO
 Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba na območju Občine Cerkno 01.01.2022
Občina: CERKNO
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno 04.07.2009
Občina: CERKNO

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkno
Občina: CERKNO
Datum objave: 23.06.1995
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

01.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si