RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Kobarid


Občina: KOBARID
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (51/2009)
Datum sprejema: 18.06.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.07.2009
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kobarid 21.04.2016
Občina: KOBARID
 Sprememba Statuta Občine Kobarid 29.05.2010
Občina: KOBARID

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Kobarid (uradno prečiščeno besedilo) 03.06.2016
Občina: KOBARID

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2009 10.10.2009
Občina: KOBARID
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Vstopno cesto v oskrbno-poslovno-trgovsko cono C2 v Kobaridu 17.10.2009
Občina: KOBARID
 Pravilnik o oddajanju športnih objektov in površin v uporabo 24.10.2009
Občina: KOBARID
 Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra 10.10.2009
Občina: KOBARID
 Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra 10.10.2009
Občina: KOBARID
 Sklep o cenah uporabe športnih objektov in površin v lasti Občine Kobarid 24.10.2009
Občina: KOBARID
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid 28.11.2009
Občina: KOBARID
 Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in komisij ter o povračilih stroškov 28.11.2009
Občina: KOBARID
 Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2009 05.12.2009
Občina: KOBARID
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 01.01.2010
Občina: KOBARID
1  2  ... 22  23 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Kobarid
Občina: KOBARID
Datum objave: 31.01.2000
Datum sprejema: 1999-12-16 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

15.02.2000

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si