RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN B1S/17 Ob Borovniščici in podlage za odmero komunalnega prispevka


Občina: BOROVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (54/2009)
Datum sprejema: 11.6.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 27.07.2009
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo
V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami:

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka - Državna podlaga

 Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč - Državna podlaga

 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Borovnica - Občinska podlaga
Občina: BOROVNICA

14.06.2008

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si