RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Vransko


Občina: VRANSKO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (63/2009)
Datum sprejema: 22.12.2008 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 22.08.2009
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.2 Koncesije
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.3 Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Statut Občine Vransko - Občinska podlaga
Občina: VRANSKO

10.04.1999
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec - Občinska podlaga
Občina: BRASLOVČE

19.04.1997
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec - Občinska podlaga
Občina: POLZELA

19.04.1997
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec - Občinska podlaga
Občina: PREBOLD

19.04.1997
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec - Občinska podlaga
Občina: TABOR

19.04.1997
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec - Občinska podlaga
Občina: VRANSKO

19.04.1997
12

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si