RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Lenart (Medobčinski Uradni vestnik – MUV, št. 5/2007)


Občina: LENART
Publikacija: Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije (5/2007)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.03.2007 Datum konca veljavnosti: 14.07.2010
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statut Občine Lenart (Medobčinski Uradni vestnik – MUV, št. 14/2010) - dokument 14.07.2010
Občina: LENART

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občin Sveta Trojica v Slovenskih goricah (kot nosilka in prijaviteljica), Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Trnovska vas (v nadaljevanju: soinvestitorke)
Občina: LENART
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik – MUV, št. 7/2007) 10.04.2007
Občina: LENART
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega in vzgojno - varstvenega zavoda Osnovna šola Lenart 06.05.2010
Občina: LENART
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart 08.03.2008
Občina: LENART
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart 07.01.2009
Občina: LENART
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart 18.06.2009
Občina: LENART

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Lenart
Občina: LENART
Datum objave: 10.05.1999
Datum sprejema: 1999-04-06 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

25.05.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si