RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Mozirje


Občina: MOZIRJE
Publikacija: Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče (4/1999)
Organ sprejema: Nerazporejeno
Datum konca veljavnosti: 24.02.2007
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Mozirje 14.06.2006
Občina: MOZIRJE
 Spremembe statuta Občine Mozirje 27.07.2002
Občina: MOZIRJE
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Mozirje 18.07.2003
Občina: MOZIRJE
 Spremembe statuta Občine Mozirje 10.04.2004
Občina: MOZIRJE
 Statut Občine Mozirje 24.02.2007
Občina: MOZIRJE

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o izvzemu nepremičnin v splošni rabi 03.09.1999
Občina: MOZIRJE
 Sklep o izvzemu nepremičnin v splošni rabi 03.09.1999
Občina: MOZIRJE
 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Občine Mozirje 29.04.2000
Občina: MOZIRJE
 Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje 30.03.1999
Občina: MOZIRJE
 Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mozirje 16.03.1999
Občina: MOZIRJE
 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje 05.06.1999
Občina: MOZIRJE
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko enoto Občine Mozirje 20.10.2000
Občina: MOZIRJE
 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za prostorsko celoto Občine Mozirje 19.10.2000
Občina: MOZIRJE
 Program priprave ureditvenega načrta Podrožnik Mozirje 29.05.2001
Občina: MOZIRJE
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogoji za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad 27.10.2001
Občina: MOZIRJE
1  2  ... 12  13 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si