RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Bled (uradno prečiščeno besedilo)


Občina: BLED
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (67/2009)
Datum sprejema: 07.07.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 24.08.2009
Datum začetka veljavnosti: 24.08.2009
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bled 01.12.2012
Občina: BLED

Navezuje na

Naziv Velja od
 Popravek Statuta Občine Bled (prečiščeno besedilo) 04.12.2003
Občina: BLED
 Statut Občine Bled (prečiščeno besedilo) 04.12.2003
Občina: BLED

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Bled (prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: BLED

04.12.2003

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep Občinskega sveta občine Bled o soglasju k določitvi ekonomske cene programa za otroke v vrtcih Občine Bled 01.09.1997
Občina: BLED
 Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Bled 03.11.2009
Občina: BLED
 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bled 03.11.2009
Občina: BLED
 Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2010 15.12.2009
Občina: BLED
 Odlok o spremembah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih 02.10.2010
Občina: BLED
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled 01.01.2010
Občina: BLED
 Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled 19.12.2009
Občina: BLED
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2010 31.12.2009
Občina: BLED
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled 17.03.2010
Občina: BLED
 Ugotovitvena odločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 16.02.2010
Občina: BLED
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut Občine Bled (prečiščeno besedilo) 04.12.2003
Občina: BLED
 Popravek Statuta Občine Bled (prečiščeno besedilo) 04.12.2003
Občina: BLED

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si