RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut občine Apače - dokument


Občina: APAČE
Publikacija: Lokalni časopis Prepih (2/2007)
Datum sprejema: 26.02.2007 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 02.03.2007 Datum konca veljavnosti: 13.11.2021
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statut Občine Apače 13.11.2021
Občina: APAČE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB1) - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. 08.04.2008
Občina: APAČE
 Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. 01.04.2009
Občina: APAČE
 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Apače 16.07.2008
Občina: APAČE
 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Apače 16.07.2008
Občina: APAČE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2008 14.05.2008
Občina: APAČE
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Apače 16.03.2007
Občina: APAČE
 Odlok o ustanovitvi, določitvi območij in delu krajevnih (vaških) odborov 02.03.2008
Občina: APAČE
 Odlok o občinskem prazniku Občine Apače 02.03.2008
Občina: APAČE
 Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Apače-prenehanje mandata Antonu Tropenauerju, sklep imenovanje Doroteja Hamler 02.03.2008
Občina: APAČE
 Sprememba sklepa – cena storitve pomoči na domu 14.02.2008
Občina: APAČE
1  2  ... 24  25 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep
Občina: APAČE
Datum objave: 31.12.2006
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

15.12.2006

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si