RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ljubno


Občina: LJUBNO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (74/2009)
Datum sprejema: 9.7.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 10.10.2009
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ljubno 13.09.2013
Občina: LJUBNO

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o javnih cestah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Statut Občine Ljubno - Občinska podlaga
Občina: LJUBNO

28.04.2007

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno 20.10.2009
Občina: LJUBNO
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno 20.10.2009
Občina: LJUBNO
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno 21.11.2009
Občina: LJUBNO
 Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave ter druge cestne prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Ljubno 26.11.2011
Občina: LJUBNO
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Ljubno 30.08.2013
Občina: LJUBNO
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Ljubno 30.07.2016
Občina: LJUBNO
 Odlok o koncesiji za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Ljubno 07.05.2022
Občina: LJUBNO

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ljubno
Občina: LJUBNO
Datum objave: 06.11.1998
Datum sprejema: 24.09.1998
Organ sprejema: Občinski svet

06.11.1998

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si