RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut občine Bohinj


Občina: BOHINJ
Publikacija: Uradni vestnik Občine Bohinj (8/2007)
Datum sprejema: 25.10.2007 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 24.11.2007
Razdelki:

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za daljnovod 110+20 kV RTP Železniki–RTP Bohinj 04.08.2009
Občina: BOHINJ
 Odlok o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj (MIR-1) 22.08.2009
Občina: BOHINJ
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Radovljica za Občino Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske 2/86, 23/88, 9/89, 4/90) in srednjeročnega plana Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske 8/86, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90, 4/90, 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94, 5/95- Uradni list RS, št. 19/97, 22/97, 68/98- Uradni vestnik Občine Bohinj 2/01, 4/01, 5/04, 1/05, 6/05) 29.08.2009
Občina: BOHINJ
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Bohinj 24.11.2007
Občina: BOHINJ
 Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta občine Bohinj 18.04.2009
Občina: BOHINJ
 Obvezna razlaga 3. točke 5. člena ter 2. in 3. točke 26. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Bohinjsko Bistrico (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 7/2001, 6/2005) 04.04.2008
Občina: BOHINJ
 Odlok o (10) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za triglavski narodni park v občini Bohinj 19.04.2008
Občina: BOHINJ
 Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Bohinj 31.01.2008
Občina: BOHINJ
 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 27.02.2010
Občina: BOHINJ
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 21.08.2010
Občina: BOHINJ
1  2 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si