RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik - dokument


Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (78/2009)
Datum sprejema: 24.9.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 06.10.2009
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Popravek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik 07.01.2012
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik 28.10.2017
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM

Navezuje na

Naziv Velja od
 Obvezna razlaga odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 poslovni kompleks Brnik (Uradni list Republike Slovenije, št. 78/2009, Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 5/2011) 16.09.2014
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut občine Cerklje na Gorenjskem - Občinska podlaga
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM

06.02.1999
 Program priprave za občinski lokacijski načrt območja L8 »POSLOVNI KOMPLEKS BRNIK« - Občinska podlaga
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM

30.03.2007
 Sklep o začetku priprave OPPN območja L8 Poslovni kompleks Brnik - Občinska podlaga
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM

24.12.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si