RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta L8 Poslovni kompleks Brnik - dokument


Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (78/2009)
Datum sprejema: 24.9.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 06.10.2009 Datum konca veljavnosti: 30.04.2016
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območja poslovnih con ob letališču 30.04.2016
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik 28.10.2017
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut občine Cerklje na Gorenjskem - Občinska podlaga
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM

06.02.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si