RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno


Občina: LJUBNO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (82/2009)
Datum sprejema: 17.9.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.10.2009
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.3 Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih - Državna podlaga

 Statut Občine Ljubno - Občinska podlaga
Občina: LJUBNO

28.04.2007
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ljubno - Občinska podlaga
Občina: LJUBNO

10.10.2009

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno 21.11.2009
Občina: LJUBNO
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Ljubno 30.07.2016
Občina: LJUBNO
 Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Gornji Grad, Občini Ljubno, Občini Luče, Občini Nazarje in Občini Solčava 13.01.2019
Občina: LJUBNO

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ljubno
Občina: LJUBNO
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si