RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini Cerklje na Gorenjskem - dokument


Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM
Publikacija: Uradni vestnik Občine Ceklje na Gorenjskem (3/2008)
Datum sprejema: 27.08.2008 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 01.10.2008 Datum konca veljavnosti: 17.09.2014
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.4 Promet in zveze

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v občini Cerklje na Gorenjskem 17.09.2014
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP-1-UPB4) - Državna podlaga

 Statut občine Cerklje na Gorenjskem - Občinska podlaga
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM

06.02.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o cenah odvoza vozil z območja Občine Cerklje na Gorenjskem in hrambe teh vozil 10.01.2009
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o občinskih cestah v Občini Cerklje na Gorenjskem
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM
Datum objave: 26.11.1999
Datum sprejema: 15.11.2009
Organ sprejema: Občinski svet

04.07.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si