RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno


Občina: LJUBNO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (89/2009)
Datum sprejema: 16.7.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.11.2009
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.2 Koncesije
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.3 Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Statut Občine Ljubno - Občinska podlaga
Občina: LJUBNO

28.04.2007
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno - Občinska podlaga
Občina: LJUBNO

20.10.2009

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o določitvi pogojev za opravljanje koncesionirane gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
Občina: LJUBNO
Datum objave: 07.08.1998
Datum sprejema: 1998-07-16 00:00:00
Organ sprejema: Nerazporejeno

15.08.1998

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si