RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem - dokument


Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM
Publikacija: Uradni vestnik Občine Ceklje na Gorenjskem (2/2008)
Datum sprejema: 27.08.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.06.2008
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami
V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.2 Urejanje prometa z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - Državna podlaga

 Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - Državna podlaga

 Statut občine Cerklje na Gorenjskem - Občinska podlaga
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM

06.02.1999

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM
Datum objave: 24.12.2007
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

25.12.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si