RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Grosuplje


Občina: GROSUPLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (1/2010)
Datum sprejema: 23.12.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.01.2010 Datum konca veljavnosti: 05.12.2017
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statut Občine Grosuplje 05.12.2017
Občina: GROSUPLJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Grosuplje 20.02.2010
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Grosuplje naselje zemljišč parc. št. 1288/3 in 1288/2 20.02.2010
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Grosuplje 20.03.2010
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje 13.03.2010
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2010 09.03.2010
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje 16.03.2010
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje 17.04.2010
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 10.04.2010
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2114/3, k.o. Ponova vas 10.04.2010
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 329/7 in parc. št. 329/9, obe k.o. Velike Lipljene 10.04.2010
Občina: GROSUPLJE
1  2  ... 29  30 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Grosuplje
Občina: GROSUPLJE
Datum objave: 03.06.1999
Datum sprejema: 1999-04-21 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

18.06.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si