RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarski javni službi odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Velike Lašče


Občina: VELIKE LAŠČE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (7/2010)
Datum sprejema: 20.01.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.01.2010
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.3 Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Velike Lašče - Občinska podlaga
Občina: VELIKE LAŠČE

26.04.1996
 Statut Občine Velike Lašče – UPB - Občinska podlaga
Občina: VELIKE LAŠČE


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o načinu izračuna cen storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 20.02.2010
Občina: VELIKE LAŠČE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si