RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Vitanje


Občina: VITANJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (37/2010)
Datum sprejema: 22.4.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.05.2010
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.7 Varnost, zaščita in reševanje v primeru elementarnih in drugih nesreč, požarna varnost I.7.2 Zaščita in reševanje v primeru elementarnih in drugih nesreč

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gasilstvu - Državna podlaga

 Zakon o varstvu pred požarom - Državna podlaga

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Državna podlaga

 Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč - Državna podlaga

 Statut Občine Vitanje - Občinska podlaga
Občina: VITANJE

21.11.2006

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si