RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Črnomelj


Občina: ČRNOMELJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (51/2010)
Datum sprejema: 17.06.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 13.07.2010 Datum konca veljavnosti: 18.01.2014
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Črnomelj 18.01.2014
Občina: ČRNOMELJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Statut Občine Črnomelj (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: ČRNOMELJ

12.04.2003
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj - Občinska podlaga
Občina: ČRNOMELJ

12.04.2003

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji 09.10.2010
Občina: ČRNOMELJ

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Črnomelj
Občina: ČRNOMELJ
Datum objave: 26.02.1998
Datum sprejema: 1998-02-06 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

06.03.1998

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si