RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Podčetrtek - dokument


Občina: PODČETRTEK
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (54/2010)
Datum sprejema: 24.6.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 24.07.2010 Datum konca veljavnosti: 15.07.2022
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Podčetrtek 26.05.2018
Občina: PODČETRTEK
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Podčetrtek 01.03.2016
Občina: PODČETRTEK
 Statut Občine Podčetrtek 15.07.2022
Občina: PODČETRTEK

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Podčetrtek (uradno prečiščeno besedilo) 07.07.2018
Občina: PODČETRTEK

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Podčetrtek - Občinska podlaga
Občina: PODČETRTEK

12.07.2006

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Podčetrtek 18.09.2010
Občina: PODČETRTEK
 Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Imeno 18.09.2010
Občina: PODČETRTEK
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2011 04.12.2010
Občina: PODČETRTEK
 Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2011 04.12.2010
Občina: PODČETRTEK
 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Podčetrtek 25.11.2010
Občina: PODČETRTEK
 Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Imeno 11.12.2010
Občina: PODČETRTEK
 Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Podčetrtek 11.12.2010
Občina: PODČETRTEK
 Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2036/3, k.o. Verače, in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 515/5, k.o. Verače in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini 04.12.2010
Občina: PODČETRTEK
 Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2011 31.12.2010
Občina: PODČETRTEK
 Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Podčetrtek 01.04.2011
Občina: PODČETRTEK
1  2  ... 17  18 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Podčetrtek
Občina: PODČETRTEK
Datum objave: 27.06.2006
Datum sprejema: 19.06.2006
Organ sprejema: Občinski svet

12.07.2006

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si