RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo)


Občina: SEMIČ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (57/2010)
Datum sprejema: 01.07.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 16.07.2010
Datum začetka veljavnosti: 16.07.2010
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Semič - Občinska podlaga
Občina: SEMIČ

18.10.2006

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2010 18.09.2010
Občina: SEMIČ
 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič 02.10.2010
Občina: SEMIČ
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 02.10.2010
Občina: SEMIČ
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 02.10.2010
Občina: SEMIČ
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 16.11.2010
Občina: SEMIČ
 Sklep o ukinitvi Odloka o zazidalnem načrtu Semič - Mladica 04.12.2010
Občina: SEMIČ
 Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo gasilskih domov 04.12.2010
Občina: SEMIČ
 Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v enoti vrtec Sonček OŠ Belokranjskega odreda Semič
Občina: SEMIČ
 Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2011 18.12.2010
Občina: SEMIČ
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad na objektih v Občini Semič 30.12.2010
Občina: SEMIČ
1  2  ... 18  19 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut Občine Semič 18.10.2006
Občina: SEMIČ
 Popravek Statuta Občine Semič 18.10.2006
Občina: SEMIČ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Semič 19.06.2010
Občina: SEMIČ

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si