RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Cerknica - dokument


Občina: CERKNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (58/2010)
Datum sprejema: 8.7.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.08.2010
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerknica 17.12.2016
Občina: CERKNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerknica 31.10.2015
Občina: CERKNICA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Cerknica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
Občina: CERKNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začasnem financiranju Občine Cerknica za leto 2011 29.12.2010
Občina: CERKNICA
 Sklep o začetku postopka imenovanja odborov krajevnih skupnosti 27.12.2010
Občina: CERKNICA
 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cerknica 22.03.2011
Občina: CERKNICA
 Pravilnik o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in odborov 08.03.2011
Občina: CERKNICA
 Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvenih storitev v Občini Cerknica 22.03.2011
Občina: CERKNICA
 Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica 22.03.2011
Občina: CERKNICA
 Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2011 01.04.2011
Občina: CERKNICA
 Odlok o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec »Martin Krpan« Cerknica 09.04.2004
Občina: CERKNICA
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 1809/68, k.o. Rakek, parc. št. 2986/7, 2986/9 in 2986/10, vse k.o. Grahovo 08.04.2011
Občina: CERKNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Cerknica 07.05.2011
Občina: CERKNICA
1  2  ... 19  20 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Cerknica
Občina: CERKNICA
Datum objave: 14.01.2000
Datum sprejema: 1999-12-03 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

29.01.2000

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si