RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Benedikt


Občina: BENEDIKT
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (68/2010)
Datum sprejema: 02.08.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.09.2010
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.1 Vodna oskrba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Pravilnik o oskrbi s pitno vodo - Državna podlaga

 Statut Občine Benedikt - Občinska podlaga
Občina: BENEDIKT

07.10.2006

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si