RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Idrija (uradno prečiščeno besedilo) - dokument


Občina: IDRIJA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (75/2010)
Datum sprejema: 9.9.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 24.09.2010
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija 04.01.2014
Občina: IDRIJA
 Sprememba Statuta Občine Idrija 16.03.2019
Občina: IDRIJA
 Sprememba Statuta Občine Idrija 14.01.2021
Občina: IDRIJA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Idrija - Občinska podlaga
Občina: IDRIJA

23.01.2001
 Poslovnik Občinskega sveta občine Idrija - Občinska podlaga
Občina: IDRIJA

24.03.2001

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2011 14.12.2010
Občina: IDRIJA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija 05.02.2011
Občina: IDRIJA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija 29.01.2011
Občina: IDRIJA
 Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2011 05.02.2011
Občina: IDRIJA
 Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2011 05.02.2011
Občina: IDRIJA
 Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2011 05.02.2011
Občina: IDRIJA
 Sklep o ukinitvi javnega dobra 28.01.2011
Občina: IDRIJA
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Idrija 30.03.2011
Občina: IDRIJA
 Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija 30.03.2011
Občina: IDRIJA
 Pravilnik o poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v vrtec Idrija 16.03.2011
Občina: IDRIJA
1  2  ... 43  44 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut Občine Idrija 23.01.2001
Občina: IDRIJA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Idrija 20.05.2001
Občina: IDRIJA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija 01.01.2005
Občina: IDRIJA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija 03.06.2006
Občina: IDRIJA
 Dopolnitve Statuta Občine Idrija 02.01.2010
Občina: IDRIJA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija 24.07.2010
Občina: IDRIJA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si