RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem - dokument


Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (91/2010)
Datum sprejema: 02.11.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 16.11.2010 Datum konca veljavnosti: 15.04.2017
Razdelki: IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.3 Zdravstvo in socialno varstvo: IV.3.2 Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih
IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.3 Zdravstvo in socialno varstvo: IV.3.3 Socialno – varstveni programi

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem 15.04.2017
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o socialnem varstvu - Državna podlaga

 Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev - Državna podlaga

 Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva - Državna podlaga

 Statut občine Cerklje na Gorenjskem - Občinska podlaga
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM

06.02.1999

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o organizaciji in uveljavljanju pravice do pomoči družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM
Datum objave: 09.04.2004
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

24.04.2004

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si