RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Velike Lašče – UPB - dokument


Občina: VELIKE LAŠČE
Publikacija: Uradno glasilo Občine Velike Lašče (2/2006)
Datum sprejema: 02.03.2006 Organ sprejema: Občinski svet
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta občine Velike Lašče - Občinska podlaga
Občina: VELIKE LAŠČE

30.03.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje VP 25/1 Ločica – območje proizvodnih dejavnosti 06.06.2007
Občina: VELIKE LAŠČE
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 01.01.2008
Občina: VELIKE LAŠČE
 Odlok o oskrbi s pitno vodo 01.01.2008
Občina: VELIKE LAŠČE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 01.01.2008
Občina: VELIKE LAŠČE
 Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče 01.10.2008
Občina: VELIKE LAŠČE
 Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče 01.09.2009
Občina: VELIKE LAŠČE
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 04.12.2009
Občina: VELIKE LAŠČE
 Odlok o gospodarski javni službi odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Velike Lašče 30.01.2010
Občina: VELIKE LAŠČE
 Sklep o načinu izračuna cen storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 20.02.2010
Občina: VELIKE LAŠČE
 Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 20.05.2015
Občina: VELIKE LAŠČE
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si