RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Razkrižje


Občina: RAZKRIŽJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (12/2001)
Datum sprejema: 2000-11-30 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 24.02.2001 Datum konca veljavnosti: 13.07.2023
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.3 Občinska uprava

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Razkrižje 14.12.2001
Občina: RAZKRIŽJE
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Razkrižje 13.07.2023
Občina: RAZKRIŽJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Uredba o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« 19.12.2009
Občina: RAZKRIŽJE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si