RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ivančna Gorica


Občina: IVANČNA GORICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (59/2011)
Datum sprejema: 29.6.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 09.08.2011
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica 14.12.2013
Občina: IVANČNA GORICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica 15.10.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica 16.10.2021
Občina: IVANČNA GORICA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) 30.11.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 20.02.2015
Občina: IVANČNA GORICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Ivančna Gorica - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

13.08.2004
 Poslovnik občinskega sveta občine Ivančna Gorica - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2011 12.11.2011
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2011/2012 26.10.2011
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o imenovanju Uredniškega odbora javnega glasila Občine Ivančna Gorica 12.11.2011
Občina: IVANČNA GORICA
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica 02.12.2011
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za statutarno-pravna vprašanja 01.12.2011
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o imenovanju predsednika in članov odbora za kmetijstvo in gozdarstvo 01.12.2011
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o imenovanju predsednika in članov odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 01.12.2011
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o imenovanju predsednika in članov odbora za turizem, gospodarstvo in gospodarske javne službe 01.12.2011
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o imenovanju predsednika in članov odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami 01.12.2011
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 707/130, 707/131, k.o. Veliko Globoko 24.12.2011
Občina: IVANČNA GORICA
1  2  ... 23  24 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Ivančna Gorica
Občina: IVANČNA GORICA
Datum objave: 12.08.2004
Datum sprejema: 2001-05-11 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

13.08.2004

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si